9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Zonnepanelen en deelauto’s voor nieuwbouw

De komende drie jaar wordt er in zeven steden een grote stap gezet op het gebied van duurzaamheid. Bij een serie speciale nieuwbouwprojecten spelen elektrische auto’s en zonnepanelen een grote rol. Het doel? Meer duurzame woningen, een groenere levensstijl en goedkopere woningen. 

Drie even belangrijke als mooie doelen, aldus staatsecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Zij maakte afspraken met een zevental steden: Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Amstelveen, Utrecht en Den Haag. In deze steden worden vijfduizend woningen opgeleverd waar speciale plekken worden vrijgemaakt voor ongeveer tweehonderd deelauto’s.

Energie voor auto en wijk

De deelauto’s zijn beschikbaar voor de bewoners van de betreffende nieuwbouwbuurten. Deze elektrische auto’s worden gevoed met energie welke wordt opgewekt met zonnepanelen die op de woningen zijn geplaatst. De wijk voorziet hiermee zelf in ‘brandstof’ voor hun mobiliteit. Extra slim is de rol die de accu’s van de deelauto’s zullen spelen in de energievoorziening van de wijk. Wanneer auto’s niet worden gebruikt, slaan de accu’s overtollige energie op voor later gebruik. 

Duurzaam wonen en besparen

Volgens Van Veldhoven is het een grote stap in duurzaamheid en is dit een van de manieren waarop we met elkaar duurzamer gaan wonen en leven. “In de wijken worden minder parkeerplaatsen aangelegd. Dat kan want het betreft immers deelauto’s. Minder parkeerplaatsen betekent meer ruimte voor groen, meer plek voor speelplaatsen of fietsenstallingen.”

Het gebruik van deelauto’s en de duurzame aanleg van de nieuwe woonwijken heeft nog meer voordelen, aldus de staatsecretaris. Zo betekent minder auto’s ook minder uitlaatgassen. De leefomgeving wordt dus ook nog eens gezonder. Doordat er minder parkeerplaatsen worden aangelegd dalen ook de prijzen van de woningen.

 

Bespaar
ca €650 per jaar