woensdag 30 november 2016

Zuinig met energie: vanaf 2023 verplicht voor alle kantoren

Nederlandse kantoorpanden hebben vanaf 2023 allemaal een energielabel dat hoger is dan label C. Hebben kantoren een label D of slechter dan mag de ruimte of het pand niet meer gebruikt worden. Zo staat in een brief van Minister Blok aan de Tweede Kamer.

Ben je eigenaar van een energieslurpend kantoorpand dan moet je daar de komende jaren iets aan gaan doen. In elk geval voor 2023, want vanaf dan moet je als eigenaar een energielabel C óf hoger kunnen laten zien. De wettelijke verplichting werd deze week aankondigt door Minister Blok. Voor kleine kantoren en monumentale panden wordt vooralsnog een uitzondering gemaakt.

Fikse energiebesparing

Volgens Blok is de verplichting goed haalbaar en betaalt de investering zich terug door de daarmee gerealiseerde besparing op energiekosten. Bij kantoren met een label D, E of F is een verbouwing niet nodig om label C te behalen. Een aanpassing aan de verlichting van de panden maakt al een groot verschil. Voor panden met label G is de uitdaging groter, hier zal in de meeste gevallen isolatie van dak of glas nodig zijn. 

De maatregel hangt uiteraard samen met onze verplichtingen rondom het Energieakkoord. De nieuwe maatregel van Blok levert vanaf 2023 een fikse energiebesparing op: een stevige 8 petajoule. Hiervoor moet wel eerst eenmalig en gezamenlijk 860 miljoen euro worden geïnvesteerd. Dit verdient zich gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar terug.

Maatregelen huiseigenaren

Voor nu geldt de verplichting alleen voor kantoren, maar er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor andere gebouwen, zoals sporthallen, musea, winkels, scholen etc. Voor woningen ziet het er nog niet naar uit dat een dergelijke verplichting er aan zit te komen. Ook in de (nabije) toekomst ligt dit niet in de lijn van verwachting.

Sinds januari 2015 zijn woningeigenaren wél verplicht om een energielabel te kunnen laten zien, bijvoorbeeld bij verkoop van de woning. Een beter of hoger label zoals A of AA+ is in zo’n geval uiteraard gunstig. Om verbetering van het energielabel voor huiseigenaren te realiseren zijn er verschillende subsidie en leningen beschikbaar.

Zo kunnen huiseigenaren ongeveer 20 procent subsidie krijgen als zij twee of meer isolerende maatregelen tegelijk nemen. Te denken valt aan dak-, gevel-, vloer- of glasisolatie. Naast deze subsidies, welke gezien mogen worden als een gift, is ook een lening mogelijk uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Aantrekkelijk dus en goed om eens naar te informeren.