woensdag 14 maart 2012

De samenstelling van gas gaat op termijn veranderen

Oude gasfornuizen en cv-ketels voldoen mogelijk niet meer aan de nieuwe eisen.

Door de gassamenstelling te veranderen zullen ook de eisen aan de gastoestellen veranderen om te zorgen dat deze het toekomstige gas kunnen verwerken. De reden waarom de gassamenstelling gaat veranderen heeft te maken met de kleiner wordende gasvoorraad zoals deze uit Slochteren uit de grond komt. Er wordt nu gekeken naar andere gasbronnen als groengas en gas uit het buitenland. Deze alternatieve gassoorten hebben een andere samenstelling waardoor sommige gasfornuizen en cv-installaties niet meer kunnen functioneren.

Tot 2021 nog geen verandering in gassamenstelling
Minister Verhagen heeft begin 2011 gegarandeerd dat de huidige gassamenstelling nog tot 2021 hetzelfde zal blijven en wordt er uitgezocht of deze periode nog verlengd kan worden.
De komende 10 jaar zullen de consumenten dus nog geen consequenties ervaren. Intussen zullen de kwaliteitseisen waaraan gastoestellen in de toekomst moeten voldoen zo snel mogelijk duidelijk worden gemaakt bij de fabrikanten zodat nieuwe toestellen die wel het nieuwe gas kunnen verwerken zo snel mogelijk op de markt komen. Oude gastoestellen die niet tijdig kunnen worden vervangen zullen wellicht aangepast kunnen worden.

Bron: Ministerie van EL&I

De gasprijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen. Vergelijk nu uw energieprijzen en stap ook over.