Verwachting gasprijs per m3 in 2023

UPDATE:

27 januari: De variabele gastarieven zijn vanaf augustus flink gedaald. Vanwege het milde winterweer in Europa is de gasprijs verder gedaald tot onder de 67 euro per megawattuur. Er is voldoende gasvoorraad voor de komende winter en de aanvoer van LNG komt op gang. De komende maanden verwachten we dan ook weer meer aanbod van variabele- en vaste energiecontracten. Je kunt nu ovestappen naar een voordeliger, maandelijks opzegbare energiecontract met variabele tarieven tot er weer jaarcontracten worden geboden.

Gasprijzen waren nog nooit zo hoog als in 2022

De gastarieven blijven in beweging. Wij vertellen u daarom graag meer over hoe de prijs van gas tot stand komt. Aan het begin van de coronapandemie in 2020 was de gasprijs nog erg laag. Vanaf 2021 ging de gasprijs gestaag omhoog met als gevolg dat voor het eerst de vaste energiecontracten duurder werden dan de variabele energiecontracten. In 2022 begon de economie weer aan te trekken waardoor de vraag naar gas begon toe te nemen. De spanningen tussen Oekraïne en Rusland begonnen op te lopen. De pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn gesaborteerd waardoor er geen Russisch gas via deze leidingen naar Europa kan worden getransporteerd. Bovenstaande redenen hebben er voor gezorgd dat de prijs eind augustus opliep tot bijna €350 per megawattuur.

Nieuw EU-marktcorrectiemechanisme om de hoge gastarieven te beperken

Op 22 november heeft de Europese Commissie instrument voorgesteld om bedrijven en huishoudens in de EU te beschermen tegen extreem hoge gaskosten. De volatiliteit op de Europese gasmarkt moet worden beperkt en de gasleverzekerheid moet tegelijkertijd worden gewaarborgd.

De Europese Commissie heeft een veiligheidsplafond voor gastarieven voorgesteld. Wanneer bepaalde waarden op de groothandelsgasmarkt worden overschreden treed het prijscorrectiemechanisme in werking. Orders op de gasmarkt worden vervolgens afgekeurd. Als er een tekort aan gas dreigt kan het meganisme worden opgeschort. Per januari 2023 kan het marktcorrectiemechanisme in werking worden gesteld.

Gasprijs per m3

Het gemiddelde actuele gasprijs in november per m3 dat energiebedrijven bij consumenten in rekening brengen is € 2,98 per m3. Dit is inclusief alle belastingen en toeslagen. Dit vertaalt zich in steeds goedkoper wordende variabele energiecontracten. De gasprijs op de gasbeurs is nog sneller gedaald. De kale gasprijs die energieleveranciers moeten betalen op de groothandelsmarkt is € 1,20 per m3.

Gasprijs verwachting 2023

Sinds eind mei 2022 ontvangt Nederland geen gas meer vanuit Rusland. De gasvoorraden moeten worden aangevuld met duurdere gas vanuit andere landen zoals: Noorwegen, Amerika, Qatar enz. Een groot deel van het geimporteerde gas is LNG. LNG wordt met grote schepen aangevoerd en is daarom duurder dan aardgas dat via pijpleidingen wordt getransporteerd. De verwachting is dan ook dat de gasprijs ook in 2023 hoog zal blijven. Dit heeft vooral inloed op de winter van 2023 op 2024 wanneer de gasvoorraden weer gevuld moeten worden met duur geïmporteerd LNG.

Waar is de gasprijs uit opgebouwd?

Gasprijzen kunnen momenteel dagelijks verschillen. Voor de oorlog in Oekraïne  (prijspeil juni 2020) was de gemiddelde gasprijs 81,4 eurocent per m3 gas. De gemiddelde gasprijs in oktober 2022 is € 3,27 inclusief alle belastingen en is ongeveer de prijs die u betaalt wanneer u al jarenlang gas afneemt bij dezelfde energieleverancier.

De gasprijs die wij aan onze gasleveranciers betalen, dus die € 3,27 per m3, is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Ongeveer de helft bestaat uit de kale gasprijs, de andere helft uit belastingen en heffingen. Daaronder vallen de energiebelasting, die varieert naarmate je meer of minder gas verbruikt en de Opslag Duurzame Energie (ODE), ingevoerd om de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie te stimuleren. Ook betaalt u netwerktarieven; deze worden vastgesteld door de netbeheerder en zijn regio-gebonden. Daarop hebben wij als consument geen invloed.      

Van al deze onderdelen kunnen de energiemaatschappijen elkaar alleen beconcurreren met de kale gasprijs. Daar kunt u als consument wel gebruik van maken: u kunt namelijk gasprijzen vergelijken, zodra deze weer worden aangeboden, in de energievergelijker en daarmee kiezen voor een energiemaatschappij met laagste gastarieven.

Waarom daalt of stijgt de gasprijs?

De Nederlandse bodem is rijk aan gas. Vrijwel alle gas die we in onze huishoudens gebruikten kwam uit Groningen. Sinds de jaren 50, toen men het gas ontdekte, wordt de gasprijs afgestemd op de olieprijs. Twee maal per jaar, op 1 januari en 1 juli, mogen de gasleveranciers hun gasprijzen aanpassen. Vanaf oktober 2022 staat het Groninger gasveld op de waakvlam als gevolg van de vele aardbevingen

De gasprijs kan daarom nogal eens verschillen van die van het jaar ervoor, en dat heeft te maken met verschillende ontwikkelingen. De ontwikkeling van de olieprijs bijvoorbeeld, is van invloed op de gasprijs. Hoe hoger de olieprijs, hoe hoger de gasprijs. Op die manier kunnen zelfs politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, of een oorlog in Oekraïne van invloed zijn op de hoogte van de prijs van het gas in Nederland. Bij politieke onrust wordt er minder olie geproduceerd, waardoor de olieprijs stijgt (en daarmee ook de gastarieven).

Wat ook van invloed kan zijn op de gastarieven, zijn koude winters. Door lage temperaturen gebruiken we meer energie om te stoken. Daardoor gaat de prijs van gas omhoog. Is de winter niet zo koud, dan vertaalt zich dat dus ook in lagere gasprijzen, omdat we ook minder stoken. Afhankelijkheid van duur geïmpoteerd gas zoals eerder al beschreven heeft ook zo zijn invloed op de gasprijs.

Wat kost een kuub gas bij verschillende energieleveranciers?

Onderstaand een overzicht van de actuele gasprijs per m3 van verschillende energieleveranciers boven het prijsplafond.

Energieleverancier gastarief per m3
Budget Energie € 1,75
Coolblue Energie € 2,33
Eneco € 3,06
Energiedirect € 2,78
Engie € 1,78
Essent € 2,93
Greenchoise € 2,36
HVC € 2,81
Mega € 2,49
Oxxio € 2,43
Powerpeers € 3,02
Pure Energie € 2,64
Shell Energy € 2,36
Vandebron € 2,04
Vattenfall € 2,54

 

Jaarlijks gasprijzen vergelijken en overstappen

Als consument kunt u zelf bepalen of u wilt besparen op uw gasrekening. Gasprijzen van gasleveranciers verschillen immers van elkaar. Gaat u energieprijzen vergelijken dan komt u altijd voor de keuze tussen een meerjarig of 1-jarig contract te staan. Vanwege de bewegingen en ontwikkelingen in de energiemarkt zijn de gasprijzen niet te voorspellen, maar in de afgelopen jaren zijn 1-jarige contracten steeds de meest voordelige gebleken. Hoge welkomstpremies en scherpe tarieven maken het zeer aantrekkelijk en bovendien zeer lonend om ieder jaar opnieuw te vergelijken. Door jaarlijks te vergelijken en over te stappen maakt u steeds weer gebruik van de voordeligste gastarieven en de beste welkomstpremies. Energie vergelijken loont dan ook op ieder moment in het jaar.