maandag 22 december 2014

Energiebedrijven boos over duurzame ranglijst

Boze gezichten op de energiemarkt. Drie van de grootste energieleveranciers zijn het namelijk niet eens met een ranglijst van duurzame stroomproducenten. De lijst werd opgesteld door verschillende milieu- en consumentenorganisaties en gaat, volgens de energiebedrijven, voorbij aan een aantal belangrijke zaken.

Eerder weigerden Eon, Electrabel en Essent al mee te werken aan de ranglijst omdat ze het niet eens zijn met de opzet. Ondanks kritiek van haar kant, werkte Nuon wel mee aan de samenstelling van de lijst. Essent staat onderaan de lijst met 32 elektriciteitsleveranciers. Nuon staat bijna onderaan, op de 29ste plaats. Eon en Electrabel hebben een plek in de middelste regionen. 

Betrouwbare energieleveranciers

Essent vindt dat er bij het samenstellen van de ranglijst voorbij wordt gegaan aan het feit dat de grote producenten met hun kolen- en gascentrales in betrouwbare, continue energie voorzien. Daarnaast vindt zij het negatieve oordeel over bijstoken van biomassa zeer onterecht.

Zo vindt ook Eon."We hebben geprobeerd de dialoog aan te gaan, want we zijn het niet eens met de puntentelling", aldus woordvoerder Edwin Kotylak. "Biomassa als bijstook in centrales wordt in deze ranglijst negatief beoordeeld, terwijl in het Energieakkoord - nota bene mede door Greenpeace en Natuur en Milieu ondertekend - is vastgelegd dat biomassa moet worden ingezet om de duurzame doelstellingen in 2023 te halen."

De meest passende energieleverancier

Ook Nuon trekt de correctheid van de ranglijst, aldus woordvoerder Ariana Voltz. "Wij zien dat de onderzoekers slordig omgaan met de door ons aangeleverde feitelijke informatie. Daar bovenop worden ook nog eens onjuiste relaties gelegd tussen feiten. Dit alles leidt tot verkeerde conclusies." Nuon werkt volgend niet meer mee als de opzet van de ranglijst niet verandert.

De lijst wordt ieder jaar gemaakt om de consument te helpen bij de juiste keuze voor een duurzame leverancier. Of de lijst leidend moet zijn voor het nemen van een juiste beslissing, daarover mag de consument zelf beslissen. Uit onderzoek blijkt dat consumenten ook andere factoren (zwaar) laten meewegen bij het kiezen van de voor hen meest geschikte leverancier.

Bron: Trouw