maandag 20 mei 2013

Energierekening komende jaren omlaag

De energierekening van Nederlandse huishoudens gaat de komende jaren met enkele tientallen euro's per jaar omlaag door verlaging van de transportkosten. De netbeheerders moeten vanaf 2014 minder kosten in rekening brengen voor het transport van gas en elektriciteit. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt onlangs bekendgemaakt.

Daarnaast lijken de prijzen van olie en gas de komende jaren verder te dalen wat gunstig is voor de leveringstarieven die de energieleveranciers aan hun klanten berekenen. ABN AMRO maakte dat onlangs bekend.

Hoe zit dit nou precies?
Het besluit van de ACM moet de consument in totaal een besparing van 500 miljoen euro opleveren. De verlaging geldt voor de periode voor 2014 tot en met 2016. 'Met dit voorstel hebben we een goede balans gevonden tussen betaalbaarheid voor de consument, en de mogelijkheid voor netbeheerders noodzakelijke investeringen te doen met het oog op leveringszekerheid', aldus de ACM. 

De afgelopen weken stonden de olieprijzen onder druk door tegenvallende macro-economische cijfers. De verwachtingen voor de toekomstige olievraag hebben de organisaties als het oliekartel OPEC en het Internationale Energie Agentschap (IEA) verlaagd.

Wat betekent dit voor de consument?
Door de huidige rentetarieven is het voor de netbeheerders momenteel erg goedkoop om geld te lenen. Dit zorgt ervoor dat de netbeheerders lagere rentekosten hebben en de ACM rekent deze besparing door naar de consument. Daarnaast dalen de directe kosten van brandstof en elektriciteit. Al met al levert dit jaarlijks een forse besparing op per huishouden. 'De lagere olie- en gasprijzen zijn goed nieuws voor de consument', schrijft ABN AMRO.

De lagere prijzen van olie en gas kan ook de economie een extra stimulans geven. 'Omdat aardolie ook een belangrijke grondstof voor andere producten is, drukt een lagere olieprijs ook in algemene zin de inflatie', aldus de ABN AMRO

Hoe gaat het nu verder?
De komende weken hebben de netbeheerders de tijd om op het besluit van het ACM te reageren.  In het najaar worden de besluiten definitief, waarna de ACM de tarieven zal vaststellen. De grote netbeheerders in Nederland zijn Liander, Stedin, Enexis, Delta en TenneT. 

In het tweede kwartaal zal de prijsdruk aanhouden, stelt ABN Amro. 'Ook vanuit een economisch perspectief blijft de vraag naar olie zwak', aldus de bank wat dus gunstig is voor de leveringstarieven die de energieleveranciers berekenen.

Bron: Autoriteit Consument & Markt en ABN AMRO