woensdag 8 april 2015

Kabinet: minder gebruik van gas door meer gebruik van restwarmte

Deze week presenteerde het kabinet haar ‘warmtevisie’. Met het plan wil zij de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven meer verwarmd worden door duurzame restwarmte en minder door gas. Op die manier kan energie worden bespaard en wordt de CO2-uitstoot teruggedrongen.

Het kabinet wil dat de restwarmte van industriële processen gebruikt gaat worden voor verwarming van woningen en bedrijfspanden. Door de inzet van deze industriële restwarmte kan het gasverbruik verminderd worden. Dat schrijft minister Kamp van Economische zaken deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Energie besparen, minder uitstoot

Meer dan de helft van alle energie - bijna 60 procent - die we in Nederland verbruiken, is voor de opwekking van warmte. Denk hierbij aan bijvoorbeeld cv-ketels en voor water om te douchen en om af te wassen. Ook de industrie heeft in veel gevallen hoge temperaturen nodig voor haar productie. In heel Nederland wordt hiervoor op dit moment gas gebruikt.

Minister Kamp vindt dat we de kansen die warmtetechnologie biedt voor de toekomst niet moeten laten liggen. “Veel van deze opgewekte warmte gaat nu nog verloren en kan nuttiger worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie via een warmtenet aan te bieden aan huishoudens en bedrijven. Dit bespaart energie én levert tot 75 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van een huishouden met een cv-installatie.”

Duurzame toekomst warmtevoorziening

Om de toepassing van duurzame warmtelevering te bevorderen, gaat het kabinet de wet- en regelgeving hierop hervormen. Nieuwe marktmodellen, o.a. voor warmtenetten, moet de markt voor duurzame warmte meer laten lijken op de markten voor gas en elektriciteit. Het kabinet wil hiermee bijdragen aan een toekomstbestendige warmtevoorziening.

“Dit is een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie of vervanging toe is. Ook bereiden we ons hiermee voor op een vermindering van de gaswinning en het in de toekomst anders inzetten van de Nederlandse gasvoorraden”, aldus Kamp.

 

Bron: rijksoverheid.nl