woensdag 4 februari 2009

Per januari is het capaciteitstarief ingevoerd

Het capaciteitstarief, wat betekent dit voor u?

Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van uw verbruik.

Het capaciteitstarief wordt ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en het voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten. Door het capaciteitstarief wordt de administratie eenvoudiger. Het dataverkeer tussen de netbeheerder en de leverancier vermindert waardoor er minder kans is op fouten.
Wat zijn de gevolgen voor u als consument?

Het gevolg van de invoering van het capaciteitstarief is dat de capaciteit van uw aansluiting bepalend is geworden voor de transportkosten. Of u meer of minder gaat betalen hangt af van uw specifieke situatie.

De invoering van het capaciteitstarief heeft als voordelen voor u:

    * simpeler tarieven;
    * een eenvoudiger rekening;
    * gemakkelijker wisselen van leverancier;
    * één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening: uw leverancier.

De invoering van het capaciteitstarief geldt voor alle kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief voor gas geldt voor alle kleinverbruiker gasaansluitingen t/m 170.000m3 per jaar.

Voor gas en elektriciteit gelden aparte capaciteitstarieven die te vinden zijn op de website van de Energiekamer

Bron: consuwijzer.nl