9,2
2112 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2112 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Stoppen met aardgas: steeds minder draagvlak

Willen we de aarde behouden, dan moeten we verduurzamen. Dat is geen nieuws. Wat wél als een verrassing komt, is dat het draagvlak voor stoppen met gas kleiner werd in het afgelopen jaar: het aantal mensen dat vóór stoppen was daalde van 57 naar 48 procent.

De cijfers komen naar voren uit een onderzoek van HIER. De klimaatstichting deed onderzoek onder 2.351 respondenten. Daaruit bleek tevens dat de tegenstanders van stoppen met gas toenam van 29 naar 43 procent. Ook geeft een meerderheid aan niet per se betrokken te willen zijn bij de keuze voor een alternatief voor gas in hun wijk.

Gasvrij, ver-van-je-bed-show?

Het draagvlak voor gasvrij wonen en leven neemt dus af. En dat is met het oog op onder meer de klimaatafspraken geen positieve ontwikkeling. Bovendien, stoppen met aardgas komt toch echt steeds dichterbij.

“Er worden vanuit de overheid meer en striktere maatregelen genomen om straks samen gasvrij te wonen”, vertelt Eva van der Weiden van HIER. “Stoppen met aardgas is daarmee geen ver-van-je-bed-show meer. We begrijpen overigens best dat lang niet iedereen erom staat te springen. Daarom is het van belang dat er snel meer duidelijkheid komt over de kosten en financieringsregelingen, maar ook over de voordelen van stoppen met gas. Dat motiveert en inspireert.”

Betrokken bij de keuze: ja of nee?

Waar de meeste Nederlanders het meest tegenaan hikken zijn de kosten. Maar liefst 48 procent geeft aan de prijs voor deze manier van verduurzamen te hoog te vinden. Daarnaast wordt genoemd dat niet meer koken op gas - zoals bijvoorbeeld inductie - minder praktisch of zelfs moeilijk zou zijn. De groep die dit aangeeft is echter gehalveerd van 10 naar 5 procent.

Ook werd gepeild in hoever de Nederlanders betrokken willen worden bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in hun buurt of wijk. Meer dan 50 procent geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Zo’n 25 procent vertrouwd op de deskundigheid van hun gemeente, maar wordt wel graag geïnformeerd.

Zelf overstappen naar gasvrij

Bijna een derde vindt het wel degelijk belangrijk om vooraf gevraagd te worden door bijvoorbeeld een enquete. Zij krijgen graag de ruimte om hun mening en een advies te geven. Een deel geeft aan te willen aansluiten bij een klank- of projectgroep. Als laatste is er een groep van 13 procent die alles in eigen hand wil hebben en de overstap naar gasvrij zelf willen maken, van plan tot en met de uitvoering. Nu de kosten van gas per m3 in de toekomst verder zal stijgen wordt het wel steeds aantrekkelijker om gasvrij te gaan wonen.

Bespaar
ca €650 per jaar