donderdag 13 december 2012

Wind levert genoeg energie voor de hele wereld

Uit onderzoek is gebleken dat er genoeg wind is om door middel van windmolens de hele wereld te voorzien van energie. De berekeningen voor dit onderzoek zijn afgelopen week door twee Amerikaanse wetenschappers(Mark Z. Jacobson en Christina L. Archer) in het maandblad PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) gepubliceerd.

Voor hun onderzoek hebben de Amerikanen een model ontwikkelt dat alle wind, en het effect dat de windmolens op de wind hebben, omrekent naar een maximaal wattage aan energie. Aangezien windmolens wind verbruiken heeft meer windmolens plaatsen maar tot een bepaald aantal nut. Op den duur vangt namelijk de ene windmolen de wind op voor een andere windmolen. Ook dit punt, waarop meer windmolens averechts gaat werken, hebben de Amerikanen weten te berekenen.

Op dit moment bedraagt het wereldwijde energieverbruik ongeveer 15 Terawatt( Tera = 12 nullen). De Amerikanen kwamen tot de conclusie dat door middel van windmolens tot wel 250 Terawatt aan energie opgewekt kan worden. Dat is vele malen meer dan het totale verbruik op aarde van dit moment en biedt ook nog ruime groei mogelijkheden voor de toekomst.

Bij het bereken van deze totale wattage zijn ze wel uitgegaan van het maximale aantal windmolens. Iets wat in de praktijk niet haalbaar of in elk geval niet wenselijk is. Met dit idee in het achterhoofd hebben de Amerikanen ook berekend hoeveel energie opgewekt kan worden door alleen in kustgebieden windmolens te plaatsen. Ook dan bleek er ruim voldoende energie opgewekt te kunnen worden: 80 Terawatt.

Aangezien een compleet met windmolens volgebouwde kust de meeste mensen niet aan zal spreken kan ook dit plan als niet haalbaar bestempeld worden. De onderzoekers hebben daarom ook nog eens berekent hoeveel energie er opgewekt kan worden door alleen windmolens te bouwen op plaatsen waar het het vaakst en hardst waait. Op korte termijn is dit ook direct de meest kosteneffectieve investering en het zou aan energie 7,5 Terawatt opleveren. De helft van het totale energieverbruik ter wereld.