9,2
2125 Beoordelingen
Energievergelijker wordt beoordeeld met een 9,2 van 1 10 bij 2125 beoordelingen.
Hulp nodig? Bel dan: 020 726 7109

Duurzame energie: Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die minder of niet belastend is voor het milieu als het gaat om de uitstoot van bijvoorbeeld CO2-gassen. Duurzame of groene energie is de naam voor energiebronnen die niet opraken en dus oneindig beschikbaar zijn. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonnepanelen, windenergie en waterkracht.

Duurzame energie: onschadelijk en onuitputtelijk

De laatste jaren is duurzame energie steeds belangrijker geworden. Er is steeds meer aandacht voor de klimaatverandering. Op dit moment wordt het grootste deel van de opgewekte energie in Nederland nog gewonnen uit fossiele brandstoffen: het ‘tegenovergestelde’ van duurzame energie. Fossiele brandstoffen zijn steenkolen, aardolie en aardgas. Daar wordt elektriciteit uit opgewekt.

Deze fossiele brandstoffen zijn schadelijk voor het milieu: ze zorgen voor de uitstoot van CO2-gassen, waardoor het broeikaseffect nog erger wordt. Daarnaast komen er nog andere stoffen vrij bij het produceren en consumeren van fossiele brandstoffen. Die stoffen zorgen voor verzuring van lucht, water en de aardbodem. Ze dragen daardoor bij aan de klimaatverandering.

Fossiele brandstoffen zijn naast milieubelastend ook schaars: ze raken een keer op. Duurzame energie is daarentegen oneindig beschikbaar: die komt uit bronnen als zon en wind. Duurzame energie wordt daarom ook wel groene of hernieuwbare energie genoemd.

Soorten duurzame energie

Er zijn verschillende soorten duurzame energie. Een groot deel van de duurzame energie die we in Nederland gebruiken, is opgewekt uit biomassa. Deze energiesoort wordt ook wel bio-energie genoemd, en wordt opgewekt uit de verbranding of vergassing van organische materialen als gft-afval en hout. Dan is er nog windenergie, waarbij door de beweging van windmolens elektriciteit wordt opgewekt. Deze vorm van energie is heel populair in Nederland. Ook zonne-energie is een bekende vorm van duurzame energie, die opgewekt kan worden uit zonnepanelen. Energie kan ook worden opgewekt door middel van waterkracht. Dit is een vorm van duurzame energie die nog niet zo bekend is in Nederland. Tot slot kunnen ook aardwarmte en getijdenverschillen zorgen voor energie.

Waarom zou ik kiezen voor duurzame energie?

Duurzame of groene energie is dus minder belastend voor het milieu. Het is niet schadelijk en raakt niet op. Je draagt dus een steentje bij aan het milieu als door te kiezen voor duurzame energie. Je hoeft bij het afnemen van duurzame energie doorgaans geen rekening te houden met hogere kosten dan bij niet-duurzame, grijze energie. Het produceren van groene energie kost dan wel meer geld, maar daar hoef je je als consument amper druk om te maken. De overheid subsidieert namelijk energiebedrijven die groene energie produceren. Ook worden de duurzame energieprijzen laag gehouden, zodat steeds meer mensen er gebruik van gaan maken. Voor je portemonnee maakt het dus weinig tot geen verschil of je duurzame of niet-duurzame energie afneemt. Bij bepaalde vormen van duurzame energie kunnen de kosten zelfs helemaal voordelig voor je uitvallen: als je bijvoorbeeld zonnepanelen plaatst of een windmolen hebt, krijg je gratis energie. De energie komt dan namelijk uit natuurlijke bronnen die je zelf kunt ‘opvangen’. Je hoeft alleen voor de aanschaf en installatie van de energie-opwekkers te betalen.

Hoe kan ik kiezen voor duurzame energie?

Je kunt ervoor kiezen om over te stappen van grijze naar duurzame energie. Op Energievergelijker.nl kun je verschillende soorten energie vergelijken. Bij de selectiecriteria kan je aangeven naar wat voor soort groene energie je voorkeur uitgaat: energie uit wind, waterkracht, zon of biomassa, of CO2-gecompenseerd gas. Je kunt ook meerdere van deze vormen aanvinken, zodat je precies de energieleveranciers en aanbiedingen te zien krijgt die passen bij jouw wensen.

Bespaar
ca €650 per jaar
Wat gebeurt er na het aanmelden?
Overstapproces