Iedereen is een afnemer van bepaalde diensten, zoals televisie of internet maar ook elektriciteit en gas. Als afnemer heb je bepaalde rechten en plichten als het op deze diensten aankomt. Het afsluiten van een contract legt deze afspraken vast.

Klein- of grootverbruiker

Als afnemer van energie kun je in twee categorieën vallen: kleinverbruikers of grootverbruikers. Kleinverbruikers zijn doorgaans gezinnen en gemiddelde huishoudens, terwijl bedrijven vaak te vinden zijn in de categorie grootverbruikers. De tarieven worden gebaseerd op het verbruik, en om de kleinverbruikers te beschermen heeft men besloten dit onderscheid te maken.

Beschermde afnemer

Misschien heb je wel eens gehoord van de term 'beschermde afnemer'. Deze term wordt gebruikt om mensen aan te duiden die recht hebben op zogenoemde sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Er zijn voorwaarden waaraan men moet voldoen om als 'beschermde afnemer' te mogen worden gezien, maar het zijn vaak mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Personen die door een handicap ten minste 65 procent arbeidsongeschikt zijn;

  • Personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen omdat ze een handicap hebben;

  • Personen die een tegemoetkoming krijgen voor hulp aan bejaarden of derden;

  • Personen die het gewaarborgde inkomen voor bejaarden ontvangen;

  • Personen die een bijkomende kinderbijslag ontvangen voor kinderen die zijn getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 procent.

Meer weten over energie of andere zaken die daarmee te maken hebben? Bekijk onze verklarende woordenlijst en blijf op de hoogte van alle belangrijke informatie. Direct energie vergelijken om te kijken of je minder kunt gaan betalen voor je energie? Ook dat kan! Vul hiernaast je gegevens in in de vergelijker en ontdek direct hoe veel je kunt besparen.