Biogas ontstaat na vergisting van organische materialen zoals rioolslib, huisvuil of meststoffen. De hoofdbestanddelen van biogas zijn koolstofdioxide en methaan. Bewerkt biogas kan als brandstof voor auto's of in warmtekrachtkoppeling installaties worden gebruikt.

Duurzame energiebron?

In Nederland wordt de kwaliteit van het biogas nog verder verbeterd door ook het koolstofdioxide te verwijderen. Op deze manier ontstaat er een hoge verbrandingswaarde die voldoende is om het biogas aan het aardgasnet toe te voegen. Dit noemt men ook wel "bijmengen".

Ook het geschikt maken van biogas voor zware transportvoertuigen komt steeds meer in de belangstelling te staan. Door de biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron. Het gebruik van biogas vermindert ook de hoeveelheid methaan in de atmosfeer. Dit is weer gunstig voor het broeikaseffect.

 

Lees meer