Calorische waarde geeft aan hoeveel warmte er vrijkomt als er een volledige verbranding van gas plaatsvindt. Hiermee is ook te meten of apparaten die werken op gas goed functioneren.

Calorische onderwaarde en calorische bovenwaarde

De term calorische waarde ben je misschien al weleens tegengekomen op je jaarafrekening. De precieze betekenis is als volgt: calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstof een kilo water bij atmosfeerdruk van 14,5 naar 15,5 graden Celsius kan verwarmen. Hiermee wordt de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas bedoeld. Het zou ook als volgt geformuleerd kunnen worden: calorische waarde is een maat voor de energie-inhoud van een brandstof. Oftewel: de calorische waarde is de hoeveelheid energie die uit een kubieke meter (m3) gas gehaald kan worden. Er is vervolgens nog een verschil in calorische onderwaarde en calorische bovenwaarde.

Bij het bepalen van de calorische onderwaarde en de calorische bovenwaarde wordt de calorische waarde op verschillende manieren vastgesteld. Als er koolwaterstoffen worden verbrand (dus ook aardgas) is waterdamp één van de producten die wordt verbrand. Van de calorische onderwaarde wordt gesproken als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m30 aardgas wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van aardgas. Hierbij wordt de warmte van de waterdamp gezien als restproduct. De calorische onderwaarde van aardgas is 31,65 MJ/m30.

Van de calorische bovenwaarde spreekt men als er in dezelfde situatie wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding en de warmte die vrijkomt bij het condenseren van waterdamp. De calorische bovenwaarde van aardgas is 35,17 MJ/m30.

Goed om te weten over de calorische waarde

Zoals je misschien wel weet betaal je enkel voor de hoeveelheid energie die uit een kubieke meter gas wordt gehaald (je betaalt voor de calorische waarde). De calorische waarde kan schommelen, omdat je niet iedere keer dezelfde hoeveelheid energie uit een kubieke meter gas haalt. Je netbeheerder heeft daarom een gemiddelde calorische waarde bepaald, waarmee (door middel van een formule) de verbruikte hoeveelheid energie wordt berekend.