Emissiereductie betekent het verminderen van de uitstoot van stoffen die een schadelijk effect op het milieu hebben. Emissiereductiedoelstelling is de doelstelling van de overheid om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Emissiereductie op alle fronten

Emissiereductie is dus een goede zaak. Samen kunnen we er voor zorgen dat er minder broeikasgas wordt uitgestoten. Uiteraard moet dit op grote schaal gebeuren om een verschil te kunnen maken. Daarom moeten niet alleen grote bedrijven en organisaties zich hier mee bezig gaan houden, maar ook de gewone huishoudens. Er valt nog veel te behalen op het gebied van energieverbruik en de vermindering van CO2 uitstoot. 

Iedere branche houdt zich tegenwoordig bezig met hoe de bedrijven voor zo min mogelijk uitstoot van CO2 kunnen zorgen. Er zijn organisaties in het leven geroepen die zich speciaal bezighouden met dit verschijnsel, om te kunnen bepalen waar het anders en vooral 'zuiniger' kan. Dit houdt in dat we continu op zoek zijn naar andere vormen van energie, alternatieve bronnen, die bovendien op een meer milieuvriendelijke manier op te wekken zijn. Zo kunnen we tot op zekere hoogte voorkomen dat de aarde te warm wordt.

Zelf emissie reduceren

Wat kun je zelf doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen? Ons eigen energieverbruik speelt ook een rol in de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit betekent dat we meerdere redenen hebben om te zorgen voor een lager energieverbruik. Niet alleen is het namelijk goed voor het milieu en klimaat, ook scheelt het ons flink in de portemonnee! Uiteraard is het verstandig om bijvoorbeeld de kachel of verwarming zo min mogelijk aan te zetten, maar er zijn ook andere producten die al gauw kunnen schelen in het energieverbruik en de kosten. Deze producten zijn bijvoorbeeld te verkrijgen via Energievergelijker. Kijk op onze website en zie hoeveel je zelf kunt besparen.