De energie index geeft aan welk energielabel een woning ontvangt op basis van verschillende duurzaamheidsfactoren. De energielabels variëren van A++ tot G. Hierbij worden de A++ labels uitgedeeld aan zeer energiezuinige woningen. 

Energielabel berekenen

Maar op basis waarvan wordt de energie index berekend? En hoe kunnen deze instanties jouw energielabel berekenen? Je energielabel berekenen gebeurd aan de hand van een aantal factoren. Dit zijn o.a. het type woning, het energieverbruik in de woning, de mate van isolatie en de energiezuinigheid van de in de woning aanwezige apparaten. Bij isolatie kunt u denken aan de ramen, het dak, de gevel, spouwmuren en de vloeren. Wat betreft apparaten zijn dit bijvoorbeeld CV installatie en het ventilatiesysteem.


Bij de bouw, verkoop en verhuur van een woning zijn huiseigenaren verplicht om een energielabel voor de desbetreffende woning te hebben. Dit is door de Europese Richtlijnen energieprestatie gebouwen (EPBD) vastgelegd. Je energie index en energielabel berekenen is dus van groot belang. Daarnaast kun je ook door treffen van maatregelen die de woning duurzamer maken, de waarde van je woning laten toenemen.