Met het heffen van belasting over energie, hoopt de overheid dat de consument bewuster met zijn energieverbruik omgaat. Het gebruik van energie is schadelijk voor het milieu en fossiele brandstoffen raken op. Ter compensatie dienen consumenten belasting te betalen over het energiegebruik.

Energiebelasting wordt ook wel energieheffing genoemd. De belasting betaal je aan je energiebedrijf, die draagt dit vervolgens weer af aan de Belastingdienst.

Groene stroom

Voorheen werd over het gebruik van groene stroom geen belasting geheven, maar met de komst van het REB moet dat tegenwoordig wel. Groene stroom is duurzame elektriciteit die milieuvriendelijk is geproduceerd. De overheid wil er nu vooral voor zorgen dat er veel groene stroom gemaakt wordt. De overheid geeft daarom geld, in de vorm van subsidies, aan bedrijven die groene stroom maken. Zo zullen de bedrijven meer groene stroom gaan maken. En dat heeft positieve gevolgen voor het milieu.  

Regulerende energiebelasting

Energiebelasting wordt ook wel 'regulerende energiebelasting' genoemd (REB). De REB is in 1966 ingevoerd in Nederland ter stimulering van bewust gebruik van energie. Sindsdien betaalt gebruiker belasting aan ontvanger en ontvanger draagt het vervolgens weer af aan de Belastingdienst. Sinds 2004 geldt deze heffing dus ook voor groene energie.

Lees meer