De Nederlandse MededingingsAutoriteit (NMa) fungeert als toezichthouder voor de Nederlandse energiesector sinds deze in juli 2004 is vrijgegeven. Heeft een controlerende functie. De Energiekamer is een aparte afdeling binnen (NMa).

Missie

De missie van de Energiekamer is het bevorderen van concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkten. Dit met de consument als uitgangspunt. Op deze manier wordt er voorkomen dat bepaalde energiepartijen te groot worden en de consument geen schijn van kans heeft. U wordt daarom door de Energiekamer beschermt tegen machtsmisbruik van de energieleveranciers. Daarnaast houdt de Energiekamer toezicht op de uitvoering van de Electriteitswet 1998 en de Gaswet.

Op 1 januari 2013 is de Energiekamer overgegaan naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Het belang voor de consument

De Energiekamer beschermt consumenten dus tegen machtsmisbruik van energieleveranciers. Daarnaast zorgt de Energiekamer voor toezicht op energieleveranciers. Zij controleren of huidige energieleveranciers zich aan de regels houden en eerlijk opereren op de Nederlandse energiemarkt. Daarnaast controleren zij of nieuwe energieleveranciers aan de voorwaarden voldoen. Alleen betrouwbare energieleveranciers die zich houden aan de regels van het NMa, krijgen een vergunning. Zo wordt je als energieconsument nog beter beschermd.

Wil je onafhankelijk advies over diverse energieleveranciers en soorten energie? Vergelijk dan energie met de Energievergelijker!