Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven. Ze worden omgezet in aardolie, steenkool en aardgas. Deze brandstoffen raken langzaam op en zijn niet duurzaam.

Voordelen versus nadelen fossiele brandstoffen

De huidige energievoorziening wordt voornamelijk opgewekt middels de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, steenkool en aardgas. Fossiele brandstoffen kunnen opraken en zijn de meest conventionele brandstoffen van dit moment. 

Deze brandstoffen zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, zoals het tijdperk van het Carboon. Ze worden omgezet in allerlei energiebronnen, zo wordt aardolie bijvoorbeeld omgezet in benzine of diesel. Fossiele brandstoffen kunnen ook worden omgezet in energie.

De voordelen van fossiele brandstoffen liggen op het gebied van brandstofwinning. Het is namelijk vrij gemakkelijk om fossiele brandstoffen te winnen, en daarom relatief goedkoop. In de tijd van de Industriële Revolutie werd duidelijk dat grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen het milieu op negatieve wijze beïnvloedt. Dit is dan ook direct het grootste nadeel van fossiele brandstoffen. Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeigassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast kunnen fossiele brandstoffen opraken.

Grijze versus groene energie

Energie dat wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen heet ook wel grijze energie. Grijze energie wordt daarom ook wel niet-duurzame energie genoemd. Het tegenovergestelde hiervan is groene, ofwel duurzame energie. Deze energie wordt gewonnen uit duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, water en biomassa.

Lees meer