Grijze energie is energie die wordt opgewekt uit energiebronnen die niet duurzaam zijn. Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt met 'oude' brandstoffen zoals kolen, bruinkool, gas en olie.

Ook kerncentrales produceren grijze stroom. Net als de fossiele brandstoffen kolen, gas en olie is de voorraad uranium eindig en is het gebruik ervan schadelijk voor het milieu.

Grijze energie goedkoper?

Of grijze stroom goedkoper is hangt af van de prijs van steenkool en aardgas. Bij een lage prijs van steenkool laten energieleveranciers hun elektriciteitscentrales graag branden op steenkool. Over het algemeen is groene stroom niet veel duurder dan grijze stroom.

Dit komt door de import van voordelige groene energie. In bijvoorbeeld Duitsland is er veel geïnvesteerd in stroom uit windenergie en zonne-energie. Het te veel aan groene energie wordt tegen zeer scherpe prijzen op de Nederlandse energiemarkt aangeboden. Het kan dan voorkomen dat grijze stroom niet veel goedkoper is.