Energie is pas groen als het wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Duurzaam wil zeggen dat de energiebron herbruikbaar, ofwel onuitputtelijk is. Bovendien mogen deze energiebronnen niet schadelijk zijn voor het milieu.

Soorten groene energie

Er zijn vier belangrijke duurzame energiebronnen die groene stroom opwekken: windenergie, waterkracht, zonne energie en biomassa.

Zonne energie

De meest toegankelijke manier van het opwekken van groene energie is door het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen vangen zonnestralen om en zetten deze om in wisselstroom. Deze vorm van energie opwekken is zowel geschikt voor bedrijven als particulieren: ook jij kunt bijdragen aan een groener milieu. Heb je zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen? Dan kun je je aansluiten bij een energiecollectief en investeren in een zonnepanelenproject. 

Windenergie

Windkracht brengt de wieken van de windmolens in beweging, deze beweging wordt omgezet in energie. Tegenwoordig ontstaan er steeds meer mogelijkheden om een deel van een windmolen te kopen. Samen met andere deelnemers investeer je in een windmolen, waardoor deze vorm van groene stroom ook steeds beter beschikbaar wordt voor particulieren.

Waterkracht

Stromend water kan door een waterkrachtcentrale worden omgezet in energie. In Nederland zijn er een aantal waterkrachtcentrales, maar er wordt nog niet op grote schaal groene stroom opgewekt uit waterkracht. Bij het plaatsen van waterkrachtcentrales moet dan ook met meerdere factoren rekening worden gehouden; zoals het verstoren van ecosystemen en met mogelijke vissterfte.

Biomassa

Plantaardig en dierlijk afval kan bij verbranding, vergisting of vergassing zorgen voor energie. Bij de verbranding van biomassa komt CO2 vrij, dit is dezelfde hoeveelheid als de planten tijdens hun levensduur hebben opgenomen uit de lucht. De CO2-uitstoot is daarom constant: er komt niets bij en gaat niets af. Daarnaast zal biomassa nooit op zijn, waardoor het als duurzaam gezien mag worden.