Laagtarief, sinds januari 2015 ook wel daltarief genoemd. Is de prijs die je betaald wanneer je in de daluren stroom gebruikt. Dit maakt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld ’s nachts de was te draaien.  

Gas en stroom aflezen

Bij een dubbeltarief meter is er dus onderscheid tussen hoog- en een laagtarief en betaal je 's avonds en 's nachts minder voor het gebruik van stroom. Doorgaans gaat laagtarief in van 23:00 tot 07:00. Dit kan echter per energieleverancier verschillen.

Hoog- en laagtarief wordt dus ook wel dubbel- enkeltarief genoemd, maar ook normaal- laagtarief, dag- nachttarief of piek- dal-tarief. Het zijn verschillende bewoordingen voor hetzelfde systeem.

Wanneer twee telwerken hebt en het wordt niet aangegeven met bijvoorbeeld een pijltje, dan is in de regel telwerk 2/II het hoogtarief en telwerk 1/I het laagtarief. Twijfel je toch? Noteer dan van beide meters de stand en kijk enige tijd later welk telwerk oploopt. Het bepalen welke meter je moet hebben kan dus op drie manieren:

  • Een pijltje (of ander symbool) geeft aan of het de hoog- of laagtarief meter betreft
  • Telwerk 2/II is in de regel de hoogtarief meter, telwerk 1/I is laagtarief meter
  • Noteer de standen van de verschillende meters en kijk welke van de twee meters oploopt

Verbruik elektriciteit terugdringen

Met hoog- en laagtarief kun je je verbruik van elektriciteit terugdringen, maar dan moet u profiteren van de zogenaamde daluren. Besparen op je energierekening kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door te investeren in zonnepanelen om zonne-energie op te wekken. Ook door bewustwording kun je al besparen. Bijvoorbeeld door elektrische apparaten na gebruik gewoon uit te zetten en de stekker uit het contact te halen. Alle kleine beetjes helpen als het om stroom gaat.