Netbeheerders verzorgen je aansluiting op het net. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het energienetwerk en zorgen voor het transport van elektriciteit en/of gas in jouw regio.

Regionale NetBeheerder

Het beheer van de middenspannings- en laagspanningsnetwerken is opgedeeld in gebieden en wordt uitgevoerd door een Regionale NetBeheerder (RNB), ditzelfde geldt voor de gasnetten. Ieder gebied heeft dus een eigen netbeheerder. Overstappen naar andere netbeheerders is dan ook niet mogelijk, tenzij je verhuist.

Aansluit- en transportplicht

Netbeheerders van elektriciteit in Nederland hebben een aansluit- en transportplicht. Dit houdt in dat een regionale netbeheerder wettelijk verplicht is om iedere consument aan te sluiten op het net en te voorzien van de transportatie van elektriciteit wanneer daarom verzocht wordt. De regionale gasnetbeheerder heeft deze plichten echter niet.

Verschil tussen netbeheerder en energieleverancier

De netbeheerders zorgen voor de aanleg, het onderhoud en de aansluitingen van het leidingennet. De energieleveranciers leveren het gas en de elektriciteit via dat leidingennet. Het verschil zit hem er dus in dat een energieleverancier zich bezighoudt met het leveren van energie en dat een netbeheerder daar, één of meer, energienet(ten) voor beheert.


Lees meer