De noodleverancier of 'supplier of last resort' is de leverancier die elektriciteit en/of gas moet leveren aan consumenten van wie de leverancier in gebreke blijft, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement.

Nooit zonder energie

Er bestaat altijd een kans dat een energiebedrijf door omstandigheden geen elektriciteit of aardgas kan leveren. De kans dat dit gebeurd is niet heel groot. Mocht dit toch gebeuren, dan vindt de overheid het belangrijk dat dit niet leidt tot situaties waarbij consumenten als geval van overmacht worden afgesloten. Daarom is het wettelijk vastgelegd dat de landelijke netbeheerders voor elektriciteit en gas een regeling treffen met een leveranciers, welke onmiddellijk wordt ingeschakeld op het moment dat een andere leverancier failliet zou gaan. Deze noodleverancier neemt gedurende een bepaalde tijd alle verplichtingen van de failliete leverancier over.

In de tijd dat je bij de noodleverancier bent aangesloten, heb je de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een andere energieleverancier. Je kunt er echter ook voor kiezen om bij de noodleverancier te blijven.