Je hebt de naam TenneT waarschijnlijk al wel eens voorbij zien of horen komen. TenneT is de transporteur van elektriciteit in Nederland, maar ook in een groot deel van Duitsland. TenneT is dus de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het landelijke transportnet.

Tennet verbindt

Vanuit het transportnet worden de meeste lokale netten van stroom voorzien. Daarbij worden producenten van elektriciteit verbonden met regionale netwerken, die de elektriciteit bij de eindgebruikers brengen. De kerntaken van TenneT zijn vastgelegd in zowel de Nederlandse als de Duitse wet- en regelgeving. Het gehele proces wordt te allen tijde toegezien door externe en onafhankelijke  toezichthouders. Ook is TenneT bezig met het ontwikkelen en besturen van nieuwe systemen en systeemdiensten.

Verantwoordelijkheden van TenneT

In 1998 werd TenneT aangewezen als netbeheerder van het landelijke Nederlandse hoogspanningsnet. TenneT is dus verantwoordelijk voor het onderhouden, beheren en het investeren in het hoogspanningsnetwerk (vanaf 110kV) in Nederland. Daarnaast houdt TenneT zich bezig met het monitoren van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, en het in balans houden van vraag en aanbod als het gaat om elektriciteit. Meer informatie over TenneT vind je op www.tennet.eu.

Lees meer