Warmteleveranciers beheren de stad-, blok of wijkverwarming op de plek waar je woont. Het is niet mogelijk om, zoals bij energieleveranciers wel kan, over te stappen van warmteleverancier. 

Wat is een warmteleverancier?

De warmteleverancier is de partij die de warmte aan je levert als je gebruikmaakt van stads- of blokverwarming. De warmtenetten zijn niet onderling met elkaar verbonden, omdat er bij een warmtenet vaak maar een lokale energiebron is die de warmte opwekt. 

Afhankelijk van één Warmteleverancier

Als kleinverbruiker van stads- of blokverwarming ben je afhankelijk van één warmteleverancier. Dit heeft in het verleden voor de nodige problemen gezorgd. Warmteleveranciers hanteerden vaak een te hoge prijs voor warmte en de afnemer werd daarin niet goed genoeg beschermd. Om dit tegen te gaan is vanaf 1 januari 2014 de Warmtewet van kracht.

Wat is de Warmtewet?

De vanaf 1 januari geldende Warmtewet biedt bescherming aan afnemers die gebonden zijn aan lokale warmtenetten. De wet geldt voor aansluitingen tot 100 kilowatt (600.000 huishoudens). De overheid vindt warmte, naast water en stroom, een basisbehoefte in Nederland en duidelijke regels en richtlijnen in de vorm van een wet zijn dan noodzakelijk.

Belangrijke onderdelen Warmtewet

In de Warmtewet staan maximumtarieven voor warmte en andere rechten en plichten, voor zowel warmteleverancier als afnemer. Hieronder vind je meer belangrijke onderdelen van de Warmtewet:

  • Met de komst van de Warmtewet kunnen meningsverschillen tussen de warmte aanbieder en afnemer van warmte voortaan voorgelegd worden aan een geschillencommissie.

  • Ook wordt er in de wet duidelijk beschreven wat er in de overeenkomst tussen de afnemer en de warmteleverancier moet staan.

  • Bij storingen hebben afnemers van warmte in sommige gevallen recht op compensatie. Wanneer afnemers precies in aanmerking voor zo'n compensatie staat ook in de Warmtewet.

  • Daarnaast heeft de warmteleverancier in sommige situaties het recht om de afnemer af te sluiten van het warmtenet.

Wat betekent de Warmtewet voor jou?

Sinds 1 januari 2014 kun je bij een conflict met je warmteleverancier wellicht een beroep doen op de Warmtewet. Bijvoorbeeld als je teveel betaalt of als compensatie na storingen uitblijft. Aan de andere kant heb je ook plichten als het gaat om het meten van je warmteverbruik. Ook die plichten zijn opgenomen in deze wet.