Energie in Nijmegen

Woon je in Nijmegen en wil je goedkope energie? Maak dan eenvoudig een onafhankelijke energievergelijking en stap over naar de goedkoopste energieleverancier voor jouw huishouden in Nijmegen.

De netbeheerder van Nijmegen

Liander is de netbeheerder van Nijmegen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het energienetwerk. Ook wat storingen, aansluitingen en energiemeters betreft is Liander het aanspreekpunt. Om praktische redenen heeft de overheid per regio een netbeheerder aangesteld. Je kunt dus niet je eigen netbeheerder kiezen.

Warmtenet Nijmegen

Middels het ingenieuze warmtenet in Nijmegen worden woningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong verwarmd en voorzien van warm water met (rest)warmte van de afvalenergiecentrale ARN. Als het water eenmaal de huishoudens voorzien heeft van warm water en is afgekoeld, gaat het weer terug naar ARN en wordt het daar opnieuw verwarmd. Elk huishouden heeft daardoor voor 70% minder CO2-uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. Het warmtenet draagt aanzienlijk bij aan de doelstelling van Nijmegen om een energie neutrale stad te zijn vanaf 2045.

Gasregio Nijmegen

Woon je in Nijmegen? Dan staat jouw huishouden in gasregio 1. De gasregio waarin je woont bepaalt de toeslag die je betaalt per verbruikte m3 aardgas. Van oorsprong geldt: hoe verder je van Slochteren – het (voormalig) gaswinningsgebied - woont, hoe meer toeslag je betaalt. Tegenwoordig wordt er echter op meer plekken in Nederland gas gewonnen.