Bij bio-energie, wordt CO2 uit diverse organismen opgewekt. Dit kan door middel van: verbranding, vergassing of het vergisten van biomassa. Het is een duurzaam alternatief voor het gebruik van fossiele brandstof.

Waarom biomassa?

Het gebruik van biomassa duurzaam, maar waarom? Ten eerste is biomassa relatief goedkoop. Dat wil zeggen dat het goedkoper is dan andere duurzame vormen van energie (zonne-energie en windenergie). Bij biomassa komt namelijk minder technologie kijken, en dat drukt de kosten.

Daarnaast is biomassa CO2-neutraal. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is de CO2 die vrijkomt bij biomassa onderdeel van de huidige koolstofcyclus en niet oud, zoals bij fossiele brandstoffen.

Behalve dat biomassa stroom genereert, is het ook een vorm van afvalruiming. Het mes snijdt aan twee kanten. De materialen die verbrand worden zijn vaak overbodige afvalproducten. Biomassa is op die manier een soort recycling.

Waarom niet?

Duurzaamheid bij biomassa is moeilijk te meten, omdat er gebruik wordt gemaakt van restproducten. Het vervoer en de herkomst van de materialen is moeilijk in kaart te brengen.

Verder is biomassa soms minder groen dan het lijkt. Bij sommige vormen van biomassa komen namelijk veel schadelijke stoffen vrij (bijvoorbeeld: methaan, lachgas, fluorgas, chloor) en door houtkap moeten vooral tropische regenwouden het ontgelden. Bij biomassa is vooral de vraag: wat verstaat men onder duurzaamheid?