Broeikasgas is gas dat bijdraagt aan de evenwichtstemperatuur van de aarde. Het zorgt ervoor dat de aarde een leefbare temperatuur heeft. Zonder dit gas zou de gemiddelde temperatuur tot enkele tientallen graden onder nul dalen. 

Dit verschijnsel van de opwarming van de aarde door middel van broeikasgas, heet het broeikaseffect. Dit heet zo omdat het doet denken aan de broeikassen waarin groente en fruit worden gekweekt. Te weinig broeikasgas is niet gezond maar een teveel aan broeikasgas evenmin: het klimaat kan op grote delen van de aarde dan ongeschikt worden voor menselijk leven. Dit komt doordat het veel te warm wordt. 

Een versterkt broeikaseffect door teveel broeikasgas

Wat zorgt er nu eigenlijk voor dat de hoeveelheid broeikasgas zo sterk toeneemt? Eigenlijk zijn wij dat: de mens. Het is namelijk de industrie, door ons in het leven geroepen, die de oorzaak is van de groeiende hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer. Dat komt omdat er in de industrie voornamelijk fossiele brandstoffen worden gebruikt. Niet alleen dit proces, maar ook de koolstofdioxide die vrijkomt bij het kappen van bossen draagt bij aan de opwarming van de aarde. Wanneer dit gebeurt komt namelijk de CO2, die voorheen opgeslagen was in bomen, vrij. Al deze gebeurtenissen zorgen ervoor dat we bijdragen aan de opwarming van de aarde. Het broeikaseffect op zich is een natuurlijk proces, maar onze 'onnatuurlijke' bemoeienis zorgt ervoor dat dit alleen maar sneller gebeurt.

Het nut van 'zuinige' energie

Ook je eigen huishouden en energieverbruik zorgt voor de uitstoot van CO2. Om de hoeveelheid CO2 uitstoot binnen de perken te houden, heeft de overheid een energiebelasting in het leven geroepen. Als iedereen bewuster en zuiniger omgaat met energie, zorgen we samen voor een gunstiger klimaat én levert het ons ook nog eens minder kosten op. Op de website van Energievergelijker laten we u graag kennismaken met producten die kunnen helpen bij het besparen van energie. Goed voor het milieu én de portemonnee!