Contract Controle Protocol, afgekort CCP was een protocol speciaal voor consumenten, ten behoeve van het controleren van je energiecontract. Het CCP is vervangen door het CER (Contract Einde Register).

Wie waren er aangesloten bij het CCP?

In het Contract Controle Protocol (CCP) waren bepalingen opgenomen die moesten voorkomen dat klanten van energieleveranciers onbedoeld werden geconfronteerd met elkaar overlappende of niet aansluitende leveringsovereenkomsten. Op deze manier werd voorkomen dat je bijvoorbeeld overstapte naar een nieuwe energieleverancier, terwijl je nog niet op de juiste manier was afgemeld bij je bestaande energieleverancier.

De aangesloten leveranciers van het CCP hielden gezamenlijk een database bij van de contracten van hun klanten. In deze database stonden onder andere de einddatum van je energiecontract, de opzegtermijn, de verlengperiode en of je contract was opgezegd of niet. Op deze manier konden er geen onduidelijkheden ontstaan over je contract.

Het merendeel van de energieleveranciers had zich aangesloten bij het Contract Controle Protocol. Toch waren er ook leveranciers die niet waren aangesloten bij het CCP energie. Wilde je overstappen van energieleverancier maar was je leverancier niet aangesloten bij het Contract Controle Protocol? Dan diende je zelf je bestaande contract op te zeggen alvorens je overstapte. Wanneer je in dat geval overstapte zonder je contract op te zeggen, werd je overstapopdracht doorgevoerd, ongeacht of je nog een lopend contract had.