Windenergie is de energie die wordt opgewekt dankzij de wind. Door het omzetten van de bewegingsenergie van lucht in bijvoorbeeld elektriciteit benutten we het Nederlandse weer volop. 

Windenergie is al eeuwen oud

Het fenomeen windenergie is al eeuwen oud. Vroeger werd windenergie direct omgezet in mechanische arbeid. Denk hierbij aan een oude molen. De werktuigen in de molen, voor bijvoorbeeld het vervaardigen van meel of het droogmalen van polders, werden rechtstreeks aangedreven door de wieken van de molen. De uitvinding van de stoommachine maakte echter een abrupt einde aan de populariteit van windenergie, omdat men toen niet meer afhankelijk was van moeder natuur.

Windenergie nu

Tegenwoordig is windenergie al jaren populair als duurzame energie, maar zit de ontwikkeling van windenergie nog in een beginstadium. Vandaar dat de overheid veel geld investeert in de ontwikkeling van duurzame energie. Op termijn is te verwachten dat de kosten van windenergie lager zullen zijn dan van energie die opgewekt wordt door middel van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen (ook wel grijze energie genoemd).

Lees meer