Bij stadsverwarming worden er meerdere huizen, een wijk of stad van warmte voorzien afkomstig uit dezelfde bron. Komt veel voor in verschillende Oost-Europese landen. 

De voorziening van een blok, wijk of stad

Stadsverwarming is de voorziening van een blok, wijk of stad van warm water door het hergebruiken van de restwarmte van elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsovens. Naast de restwarmte van elektriciteitscentrales wordt stadsverwarming ook gerealiseerd met behulp van biomassa, warmtepompen en zonnecollectoren.

Efficiënt netwerk

De restwarmte van elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsovens wordt via een netwerk van ondergrondse warmteleidingen van de bron naar de wijk, dorp of stad vervoerd. In Denemarken zijn er bijvoorbeeld diverse voorbeelden van stadsverwarming waarbij veel kleine dorpen een eigen kleine elektriciteitscentrale hebben. Waarbij de restwarmte gebruikt als vorm van stadsverwarming.

Hoe wordt stadsverwarming in rekening gebracht?

EnergieNed, het verbond van energieleveranciers in Nederland, heeft besloten uit te gaan van het NMDA-beginsel (Niet-Meer-Dan-Anders) bij het berekenen van stadsverwarming. Hierbij wordt het verbruik van referentiewoningen gemeten en aan de hand daarvan een tarief opgesteld. Met ingang van 1 januari 2014 is in Nederland bovendien de Warmtewet van kracht met het doel de rechten van huishoudens met stadsverwarming te beschermen.

Lees meer