'Boren naar aardgas kan de bodem doen zakken'

In het waddengebied wordt geboord naar aardgas. Windenergie vormt een goed alternatief voor het gebruik van dit gas. En waar staat nou uitgerekend veel wind? In het waddengebied. Frank Petersen, voorlichter bij de Waddenvereniging, vertelt over deze ontwikkelingen.

"Mensen komen naar het waddengebied vanwege de originele natuur. Bij eb loop je hier soms letterlijk op de bodem van de zee. Als je meedoet met een tocht over het drooggevallen wad, weet je dat je moet doorlopen, vanwege het tij. Waar je met eb kunt lopen, staat bij vloed soms wel een meter water. Dat geeft een bijzondere sfeer. Vogels gebruiken dit gebied als rustplaats. De drooggevallen zeebodem zit vol voedsel dat ze hard nodig hebben als ze hier landen tijdens hun lange reis van Siberië naar Afrika. Het doel van de Waddenvereniging is om dit werelderfgoed te behouden, zodat mens en natuur ervan kunnen genieten."

Boren in het waddengebied

"Er wordt gezocht naar fossiele brandstoffen in het waddengebied. Er wordt ook al gas gewonnen. Onder de Waddenzee zit een oude vulkaan met bovenop een bel aardgas. Die gasbel wordt daar nu uit gehaald. Het negatieve effect daarvan is dat de bodem op die plek zakt. Weliswaar met millimeters per jaar, maar er blijft dus steeds iets meer water staan en er valt steeds een kleiner stuk zeebodem droog. Zo is er telkens een iets kleiner gebied waar vogels kunnen pauzeren en aansterken. Dat kan voor ons een reden zijn om het gebruik van duurzame energie aan te moedigen."

Windmolens in het waddengebied?"

Geregeld horen wij over de plannen die allerlei projectontwikkelaars op de windenergiemarkt hebben. De waddenkust zou daarvoor uitermate geschikt zijn, want het waait hier het meest. Aan de ene kant vinden wij het inzetten van windenergie heel goed. Het is milieuvriendelijk en het kan een eind maken aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Aan de andere kant zouden wij graag het open landschap met de karakteristieke vergezichten willen behouden. Daarom hebben wij ingestemd met de bouw van windmolens in een paar gebieden, zoals Eemshaven of Delfzijl. Ook denken we dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van windenergie op open zee."

Lees meer over de Waddenvereniging en meld je aan voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.