Alternatieve energie wordt ook wel duurzame energie genoemd. Alternatieve energie, omdat het een alternatieve energievorm is voor de fossiele brandstoffen die we met name de afgelopen eeuw veel hebben gebruikt. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld olie, gassen en kolen. Deze fossiele brandstoffen vragen om een vorm van alternatieve energie, omdat ze niet oneindig zijn. Met een groeiende behoefte aan energie in de wereld wordt de roep naar alternatieve energie dan ook steeds groter.

Soorten alternatieve energie


Alternatieve energie wordt ook wel duurzame energie genoemd. Duurzame energie komt voort uit bronnen die (bijna) onuitputtelijk zijn en de wereldbevolking voor een langere periode van energie kunnen voorzien.

Wat betreft alternatieve energie zijn er veel verschillende mogelijkheden. De meeste bekende vormen van alternatieve energie zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en kernenergie. 

Lees meer