Eindafrekening energieleverancier

Als u verhuist of overstapt naar een ander energiebedrijf ontvangt u een eindafrekening. Dit geeft een overzicht van de energie die u hebt gebruikt. En of u daarvoor nog geld moet bijbetalen. Bij een verhuizing stuurt uw huidige energieleverancier de eindafrekening voor de geleverde energie op uw oude adres. Op uw nieuwe adres ontvangt u een nieuwe voorschotrekening van uw leverancier. Het voorschotbedrag bepaalt uw energieleverancier aan de hand van uw nieuwe woonsituatie.

Meterstanden doorgeven

Indien u een eindafrekening wilt ontvangen, dient u uw meterstanden door te geven. Mocht u uw meterstanden niet hebben doorgegeven, zal uw energieleverancier een inschatting maken van uw meterstanden voor de eindafrekening.

Meterstanden wijzigen

Hebt u uw meterstanden tijdig doorgegeven, maar zijn deze toch geschat? Dan kunt u ze laten wijzigen. Dit kunt u doen bij uw nieuwe energieleverancier. Zij moet ervoor zorgen dat uw netbeheerder uw meterstanden overneemt. Deze standen dient uw oude leverancier te gebruiken voor de eindafrekening. Uw nieuwe energieleverancier bepaalt aan de hand van deze standen uw voorschotnota's.

Termijn eindafrekening

Bent u overgestapt naar een ander energiebedrijf, dan moet uw oude energiebedrijf u binnen twee maanden na de overstap een eindafrekening sturen. Dit heeft de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) bepaald. Hebt u na twee maanden nog steeds geen eindafrekening gekregen? Of hebt u wel een eindafrekening gekregen, maar klopt deze niet? Neem dan contact op met uw energieleverancier. Als u er samen niet uit komt, maakt u bezwaar bij uw oude energiebedrijf. Bent u het niet eens met de genomen beslissing? Dan kunt u naar de Geschillencommissie gaan. Zij beslist in deze gevallen welke partij gelijk heeft.

Op uw eindafrekening treft u de volgende specificaties aan: leveringskosten, kosten voor
energietransport van de netbeheerder, de meterkosten, energiebelasting en administratiekosten.
 
Vergelijk nu online uw energieleverancier en -prijzen bij Energievergelijker.nl en stap gratis over naar de energieleverancier van uw keuze.