Energiebelasting energieleverancier

Energiegebruik is niet goed voor het milieu, daarom betaalt u energiebelasting. Het gebruik van energie kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. De overheid hoopt dat u door de energiebelasting bewuster en zuiniger omgaat met energie.
Energiebelasting noemen we ook wel energieheffing.  De belasting betaalt u aan uw energiebedrijf die het weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Hoe is uw energierekening opgebouwd? 

Van uw stroom- en gasrekening bestaat ongeveer een derde deel uit belastingen. Naast de energiebelasting betaalt u 21% BTW over de levering, transport, de huur van de meter én energiebelasting. Van 1 juli 2022 tot 31 december 2022 is de BTW tijdelijk verlaagd naar 9%.

U ontvangt op de energiebelasting een belastingsvermindering: de heffingskorting (vanaf 01-01-2015: vermindering energiebelasting). Per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie (woning, kantoor etc.) over een verbruikperiode van een jaar betaalt u een vast bedrag. Dit wordt verrekend met uw nota. De actuele prijzen voor de energiebelasting kunt u op de site van de belangstingdienst vinden.

Korting op uw energiebelasting

Iedereen heeft een basisbehoefte aan energie. U hoeft daarom niet over al uw energieverbruik belasting te betalen. Hoe zuinig u ook bent met energie, een bepaalde hoeveelheid energie heeft u nodig om te kunnen leven. Deze basisbehoefte wordt daarom niet belast. Per elektriciteitsaansluiting wordt een korting op de energiebelasting toegekend, de heffingskorting. Via uw energierekening krijgt u een korting. Is uw energienota over een periode korter of langer dan 1 jaar, dan vindt u de heffingskorting naar rato terug op uw jaarrekening.