Voorschotnota energieleverancier

Iedere maand betaal je alvast een deel van je jaarlijkse energierekening. Dit noemen we een voorschotrekening (vanaf 1-1-2015: termijnbedrag). Aan het eind van het jaar berekent het energiebedrijf hoeveel energie je hebt gebruikt en wat de kosten daarvoor zijn. Je ontvangt dan een jaarafrekening. Door middel van de voorschotrekening betaal je iedere maand alvast een deel van deze rekening. De hoogte van de voorschotrekening heet het termijnbedrag.

Berekening voorschotrekening
Je netbeheerder heeft je gegevens over je verbruik en de technische gegevens van je aansluiting. Zij leveren deze gegevens aan bij je energiebedrijf. Aan de hand van deze gegevens bepaalt het energiebedrijf jouw voorschotbedrag. Het bedrag dat je maandelijks betaalt. Je voorschotbedrag kun je afhankelijk van de energieleverancier aanpassen.

Als je netbeheerder niet beschikt over je historische energieverbruiken zoals bij nieuwbouw, dan gaat de netbeheerder uit van de capaciteit van de meter en het verwachte jaarverbruik. De schatting wordt gemaakt aan de hand van de grootte van de woning, de ligging en de mate van isolatie. Het energiebedrijf probeert ervoor te zorgen dat je bij de jaarafrekening zo min mogelijk hoeft bij te betalen.

Voorschotbedrag veranderen
Afhankelijk van je energieleverancier kun je je voorschotbedrag laten aanpassen. Maar wanneer is het zinvol om het voorschotbedrag te laten veranderen? Alleen als je duidelijk minder of meer energie gaat gebruiken. Door bijvoorbeeld een grote toename van electrische apparaten kan je energie oplopen, dan kun je je voorschotbedrag laten verhogen. Zo voorkom je dat je aan het eind van het jaar veel geld moet bijbetalen. Als je je huis hebt laten isoleren of als je veel spaarlampen hebt gekocht, kun je misschien minder energie gaan gebruiken. Dan kun je jouw voorschotbedrag verlagen. Niet alle energiebedrijven werken echter mee aan het verlagen van het voorschotbedrag. In de algemene voorwaarden lees je hoe je vervolgens bezwaar kunt maken tegen deze beslissing.

Bedenk wel dat je uiteindelijk gewoon de energie betaalt die je gebruikt. Ook als je een te hoog voorschotbedrag hebt. Alles wat je teveel betaalt, krijg je aan het eind van het jaar weer terug.